LITERATURE

LITERATURE

Our texts in the field of the psychology of Slavs

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Religion as an invaluable source of psychological knowledge: Indigenous Slavic psychology of religion. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 38(3), 154-164.

Pankalla, A.B., Kośnik, K.K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Kośnik, K. (2018). Internetowe narracje historyczne a słowiańska tożsamość Polaków. Prolegomena teoretyczna. Sensus Historiae 30(1), 57-68.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2017). Duchowość Słowian z perspektywy psychologii noetycznej. Annales UMCS Sectio J Paedagogia-Psychologia 30(1), 39-49.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2016). Slavic indigenous psychology as a science about the Slavic soul. Psychology and Personality 2(10) Part 1, 21-31.

Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2016). Psycho-kulturowe uwarunkowania poglądów geopolitycznych. Polscy rodzimowiercy słowiańscy a wojna w Donbasie. Contemporary trends in international relations: politics, economics, law 6(18), 238-248.

Kośnik, K., Filipiuk, J. (2016). Słowiańskie teorie spiskowe jako pozanaukowe narracje historyczne. Czas Kultury 2(189), 82-90.

Kośnik, K. (2016). Znaczenie funkcjonalne słowiańskiego bestiariusza. In: M. Danielewski, R.T. Tomczak (ed.), Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości (p. 13-24). Poznań: Instytut Historii UAM.

Kośnik, K. (2016). W poszukiwaniu duchowości. Studium psychologiczne współczesnych rodzimowierców słowiańskich w Polsce [unpublished master thesis prepared under the supervision of prof. Elżbieta Hornowska]. Poznań: Instytut Psychologii UAM.

Kośnik, K. (2015). Tożsamość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce. Przegląd Religioznawczy 3(257), 119-134.

Kośnik, K. (2014). Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola religii Słowian. Humaniora. Czasopismo internetowe 3(7), 67-82.

Recommended literature (indigenous / cultural / critical psychology)

Allwood, C.M., Berry, J.W. (2006). Origins and development of indigenous psychologies: An international analysis. International Journal of Psychology 41 (4), 243-268.

Arnett, J.J. (2016). Life stage concepts across history and cultures: Proposal for a new field on indigenous life stages. Human Development 59, 290-316.

Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Boesch, E. (1991). Symbolic action theory and cultural psychology. Berlin/New York: Springer.

Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bruner, J.S. (1959). Myth and Identity. Myth and Mythmaking 88(2), 349-358.

Chakkarath, P. (2005). What can Western psychology learn from indigenous psychologies? Lessons from Hindu psychology. In: W. Friedlmeier, P. Chakkarath, B. Schwarz (ed.), Culture and human development: The importance of cross-cultural research to the social sciences (p. 31-51). New York: Psychology Press.

Cole, M. (1996). Cultural Psychology. A Once and Future Discipline. Cambridge: The Belknap Press.

Dalal, A.K., Misra, G. (2010). The core and context of Indian psychology. Psychology and Developing Societies 22(1), 121-155.

Danziger, K. (2006). Universalism and Indigenization in the History of Modern Psychology. In: A.C. Brock (ed.), Internationalizing the history of psychology (p. 208-225). New York: New York University Press.

Diaz-Guerrero, R. (1994). Psicologia del Mexicano. Descubrimiento de la etnopsicología. Mexico: Trillas.

Fox, D, Prilleltensky, I., Austin, S. (ed.)(2009). Critical Psychology. An Introduction. Los Angeles: Sage.

Geertz, C. (2003). Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Kraków: Universitas. [Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics, 2000].

Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Kraków: Wydawnictwo UJ. [The Interpretation of Cultures, 1973].

Geertz, C. (2005). Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Kraków: Wydawnictwo UJ. [Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, 1983].

Grzymała-Moszczyńska, H. (2011). Ekstaza czy szaleństwo? Czy można ocenić „normalność” i „patologię” zachowań religijnych? Studia Religiologica 44, 35-47.

Jaworski, R. (2006). Propozycja psychologii bazującej na antropologii chrześcijańskiej. Roczniki Psychologiczne IX(1), 205-226.

Jensen, L.A. (red.) (2011). Bridging cultural and developmental approaches to psychology: New syntheses in theory, research, and policy. London: Oxford University Press.

Kim, U., Yang, K.S., Hwang, K.K. (ed.)(2006). Indigenous and Cultural Psychology. Understanding People in Context. New York: Springer.

Kwiatkowska, A. (2014). Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych. Psychologia Społeczna 1(28), 8-27.

Lonner, W.J., Hayes, S.A. (red.)(2007). Discovering Cultural Psychology. A Profile and Selective Readings of Ernest E. Boesch. Charlotte: Information Age Publishing.

Marsella, A.J. (2013). All psychologies are indigenous psychologies: Reflections on psychology in a global era. http://www.apa.org/international/pi/2013/12/reflections.aspx

Nwoye, A. (2015). What is African Psychology the psychology of? Theory & Psychology 25(1), 96-116.

Painter, D., Terre Blanche, M., Henderson, J. (2006). Critical Psychology in South Africa: Histories, Themes and Prospects. Annual Review of Critical Psychology 5, 212-235.

Parker, I. (1999). Critical Psychology: Critical Links. Annual Review of Critical Psychology 1, 3-18.

Ratner, C. (1999). Three approaches to cultural psychology: A critique. Cultural Dynamics 11, 7-31.

Richards, G. (2010). Putting Psychology in Its Place. Critical Historical Perspectives. London/New York: Routledge.

Shweder, R.A. (1991). Thinking Through Cultures. Expeditions in Cultural Psychology. Cambridge: Harvard University Press.

Shweder, R.A. (1995). The confession of a methodological individualist. Culture & Psychology 1(1), 115-122.

Staeuble, I. (2006). Psychology in the Eurocentric order of the social sciences: Colonial constitution, cultural imperialist expansion, postcolonial critique. In: A.C. Brock (ed.), Internationalizing the history of psychology (p. 183-207). New York: New York University Press.

Sundararajan, L. (2015). Understanding Emotion in Chinese culture. Thinking Through Psychology. New York: Springer.

Teo, T. (1998). Klaus Holzkamp and the rise and decline of German critical psychology. History of Psychology 1, 235-253.

Teo, T. (2005). The Critique of Psychology: From Kant to Postcolonial Theory. New York: Springer.

Thomas, R.M. (1990). Christian Theory of Human Development. In: R.M. Thomas (ed.), The encyclopedia of human development and education: Theory, research, and studies (p. 131-137). New York: Pergamon Press.

Tolman, C.W., & Maiers, W. (red.)(1991). Critical Psychology: Contributions to an Historical Science of the Subject. New York: Cambridge University Press.

Yang, K.S. (2012). Indigenous Psychology, Westernized Psychology, and Indigenized Psychology: A Non-Western Psychologist’s View. Chang Gung Journal of Humanities and Social Sciences 5(1), 1-32.

PANKALLA-KOSNIK ENG

ABOUT US

Andrzej Pankalla – Assistant Professor in the Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. His specialty is history of psychology, cultural psychology and psychology of religion. Author of Psychology of myth (2000), Mythocentric cultural psychology of Ernest Boesch (2012) and Culture of psychologists (2014), coauthor of Psychology of culture (2005/2008), Psychescapes (2007) and Mythotherapy (2010), and others. Organizer of research expeditions (Ecuador, Guatemala, Buryatia, African countries etc.).

andrzejpankalla.pl

inkantacje@gmail.com


Konrad Kośnik – PhD student in the Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Author of articles (in ”Przegląd Religioznawczy / Religion Studies Review”, ”Czas Kultury / Time of Culture” and others) in the field of psychology of religion and cultural psychology. Interested in: history and philosophy of psychology, Slavic culture and religion, and Polish national identity.

konradkosnik.pl

konrad.kosnik@amu.edu.pl