LITERATURA

LITERATURA

Nasze teksty z zakresu psychologii Słowian

Pankalla, A., Kośnik, K. (2021). Indigenous Psychology as Religious. Slavic Understanding of Human Psycho-Sexual Development. W: A. Dueck (red.), Indigenous Psychology of Spirituality. In My Beginning is My End (s. 183-202). Cham: Palgrave Macmillan.

Kośnik, K., Hornowska, E. (2020). A preliminary quantitative study of the mysticism and religious maturity of contemporary Slavic Neopagans in Poland. Religio: revue pro religionistiku 28(1), 73-93.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2019). Psychologia indygeniczna a słowiańska tożsamość polskiej psychologii akademickiej – znaczenie wiedzy lokalnej. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal 25(2), 137-142.

Kośnik, K. (2019). Virtual historical “reality”. Identity consequences of the Great Lechia narratives. International Relations Review 2(2), 199-209.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Religion as an invaluable source of psychological knowledge: Indigenous Slavic psychology of religion. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 38(3), 154-164.

Pankalla, A.B., Kośnik, K.K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Kośnik, K. (2018). Internetowe narracje historyczne a słowiańska tożsamość Polaków. Prolegomena teoretyczna. Sensus Historiae 30(1), 57-68.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2017). Duchowość Słowian z perspektywy psychologii noetycznej. Annales UMCS Sectio J Paedagogia-Psychologia 30(1), 39-49.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2016). Slavic indigenous psychology as a science about the Slavic soul. Psychology and Personality 2(10) Part 1, 21-31.

Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2016). Psycho-kulturowe uwarunkowania poglądów geopolitycznych. Polscy rodzimowiercy słowiańscy a wojna w Donbasie. Contemporary trends in international relations: politics, economics, law 6(18), 238-248.

Kośnik, K., Filipiuk, J. (2016). Słowiańskie teorie spiskowe jako pozanaukowe narracje historyczne. Czas Kultury 2(189), 82-90.

Kośnik, K. (2016). Znaczenie funkcjonalne słowiańskiego bestiariusza. W: M. Danielewski, R.T. Tomczak (red.), Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości (s. 13-24). Poznań: Instytut Historii UAM.

Kośnik, K. (2016). W poszukiwaniu duchowości. Studium psychologiczne współczesnych rodzimowierców słowiańskich w Polsce [niepublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Hornowskiej]. Poznań: Instytut Psychologii UAM.

Kośnik, K. (2015). Tożsamość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce. Przegląd Religioznawczy 3(257), 119-134.

Kośnik, K. (2014). Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola religii Słowian. Humaniora. Czasopismo internetowe 3(7), 67-82.

Polecana literatura (psychologia indygeniczna / kulturowa / krytyczna)

Allwood, C.M., Berry, J.W. (2006). Origins and development of indigenous psychologies: An international analysis. International Journal of Psychology 41 (4), 243-268.

Arnett, J.J. (2016). Life stage concepts across history and cultures: Proposal for a new field on indigenous life stages. Human Development 59, 290-316.

Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Boesch, E. (1991). Symbolic action theory and cultural psychology. Berlin/New York: Springer.

Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bruner, J.S. (1959). Myth and Identity. Myth and Mythmaking 88(2), 349-358.

Chakkarath, P. (2005). What can Western psychology learn from indigenous psychologies? Lessons from Hindu psychology. W: W. Friedlmeier, P. Chakkarath, B. Schwarz (red.), Culture and human development: The importance of cross-cultural research to the social sciences (s. 31-51). New York: Psychology Press.

Cole, M. (1996). Cultural Psychology. A Once and Future Discipline. Cambridge: The Belknap Press.

Dalal, A.K., Misra, G. (2010). The core and context of Indian psychology. Psychology and Developing Societies 22(1), 121-155.

Danziger, K. (2006). Universalism and Indigenization in the History of Modern Psychology. W: A.C. Brock (red.), Internationalizing the history of psychology (s. 208-225). New York: New York University Press.

Diaz-Guerrero, R. (1994). Psicologia del Mexicano. Descubrimiento de la etnopsicología. Mexico: Trillas.

Fox, D, Prilleltensky, I., Austin, S. (red.)(2009). Critical Psychology. An Introduction. Los Angeles: Sage.

Geertz, C. (2003). Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Kraków: Universitas.

Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Geertz, C. (2005). Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Grzymała-Moszczyńska, H. (2011). Ekstaza czy szaleństwo? Czy można ocenić „normalność” i „patologię” zachowań religijnych? Studia Religiologica 44, 35-47.

Jaworski, R. (2006). Propozycja psychologii bazującej na antropologii chrześcijańskiej. Roczniki Psychologiczne IX(1), 205-226.

Jensen, L.A. (red.) (2011). Bridging cultural and developmental approaches to psychology: New syntheses in theory, research, and policy. London: Oxford University Press.

Kim, U., Yang, K.S., Hwang, K.K. (red.)(2006). Indigenous and Cultural Psychology. Understanding People in Context. New York: Springer.

Kwiatkowska, A. (2014). Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych. Psychologia Społeczna 1(28), 8-27.

Lonner, W.J., Hayes, S.A. (red.)(2007). Discovering Cultural Psychology. A Profile and Selective Readings of Ernest E. Boesch. Charlotte: Information Age Publishing.

Marsella, A.J. (2013). All psychologies are indigenous psychologies: Reflections on psychology in a global era. http://www.apa.org/international/pi/2013/12/reflections.aspx

Nwoye, A. (2015). What is African Psychology the psychology of? Theory & Psychology 25(1), 96-116.

Painter, D., Terre Blanche, M., Henderson, J. (2006). Critical Psychology in South Africa: Histories, Themes and Prospects. Annual Review of Critical Psychology 5, 212-235.

Parker, I. (1999). Critical Psychology: Critical Links. Annual Review of Critical Psychology 1, 3-18.

Ratner, C. (1999). Three approaches to cultural psychology: A critique. Cultural Dynamics 11, 7-31.

Richards, G. (2010). Putting Psychology in Its Place. Critical Historical Perspectives. London/New York: Routledge.

Shweder, R.A. (1991). Thinking Through Cultures. Expeditions in Cultural Psychology. Cambridge: Harvard University Press.

Shweder, R.A. (1995). The confession of a methodological individualist. Culture & Psychology 1(1), 115-122.

Staeuble, I. (2006). Psychology in the Eurocentric order of the social sciences: Colonial constitution, cultural imperialist expansion, postcolonial critique. W: A.C. Brock (red.), Internationalizing the history of psychology (s. 183-207). New York: New York University Press.

Sundararajan, L. (2015). Understanding Emotion in Chinese culture. Thinking Through Psychology. New York: Springer.

Teo, T. (1998). Klaus Holzkamp and the rise and decline of German critical psychology. History of Psychology 1, 235-253.

Teo, T. (2005). The Critique of Psychology: From Kant to Postcolonial Theory. New York: Springer.

Thomas, R.M. (1990). Christian Theory of Human Development. W: R.M. Thomas (red.), The encyclopedia of human development and education: Theory, research, and studies (s. 131-137). New York: Pergamon Press.

Tolman, C.W., & Maiers, W. (red.)(1991). Critical Psychology: Contributions to an Historical Science of the Subject. New York: Cambridge University Press.

Yang, K.S. (2012). Indigenous Psychology, Westernized Psychology, and Indigenized Psychology: A Non-Western Psychologist’s View. Chang Gung Journal of Humanities and Social Sciences 5(1), 1-32.

PANKALLA-KOSNIK PL

O NAS

Prof. UKSW dr hab. Andrzej Pankalla – kierownik Centrum Psychologii Antropologicznej Instytutu Psychologii UKSW. Specjalizuje się w historii myśli psychologicznej i psychologii kulturowej/religii. Autor m.in. Psychologii mitu (2000), Mitocentrycznej psychologii kulturowej Ernesta Boescha (2012) i Kultury psychologów (2014), współautor Psychologii kultury (2005/2008), Psychescapes (2007) i Mitoterapii (2010). Kierownik wypraw badawczych (m.in. Ekwador, Gwatemala, Buriacja, kraje Afryki).

andrzejpankalla.pl

inkantacje@gmail.com


Mgr Konrad Kośnik – doktorant na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Autor prac (m.in. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology) z zakresu psychologii religii/kulturowej. Zainteresowania badawcze: historia i filozofia psychologii, kultura i religia Słowian oraz polska tożsamość narodowa.

konradkosnik.pl

konrad.kosnik@amu.edu.pl